Externé poradenstvo ADR- nezáväzná objednávka

 • id
 • date time
  calendar
 • calendar
 • Zaškrtnite prosím, ktoré činnosti pri preprave nebezpečných veci a činnostiach s ňou súvisiacich firma vykonáva:
 • Pokiaľ prepravujete nebezpečné veci, uveďte v prílohe všetk prepravy ADR za posledný štvrťrok v naslednovnom členení :

  a) Vždy oficiálne pomenovanie látky podľa dohody ADR. Ďalej trieda , číslica , písmeno a UN číslo vo verzii 1999, alebo trieda, obalová skupina a UN číslo , prípadne obchodný názov.

  b) Spôsob zabalanie a počet balení : sudy, vrecia,kanistre,bedne , IBC ,veľké obaly, nádoby na plyny, obaly na aerosoly

  c) Spôsob prepravy:

  • uzavreté vozidlo
  • zaplachtované vozidlo
  • otvorené vozidlo
  • voľne ložený náklad
  • v cisterne
  • v cisternovom kontajnery

  d) Pri každej preprave rozveďte odkiaľ a kam boli nebezpečné veci prepravované ( na Slovensku uveďte mestá v medzinárodnej preprave stačí uviesť štáty )

  e) Prepravované množstvo podľa jednotlivých UN čísiel.

 • Firmy odosielajúce nebezpečné veci uvedú v prílohe všetky nebezpečné veci ktoré boli nimi odoslané v nasledujúcom členení: a) UN číslo
  b) oficiálne pomenovanie podľa ADR ( v zátvorke možno uviesť obchodný názov)
  c) trieda
  d) obalová skupina
  e) spôsob zabalenia vrátane časti označenia obalu (kódu) napríklad: 3H2/Y50/S/99/CZ.... z označenia stačia nami zadané údaje v príklade. Pri uvedení kódu obalu je potrebné uviesť dôvod (napr. Nepoužívame schválené obaly ). Potom je nutné uviesť popis obalu( kusom nie je paleta kus je napr. sud, vrece,bedňa,kanister a pod.).
  f) počet odoslaných kusov za posledný štvrťrok
  g) spôsob označenia kusov t.j. Číslo bezpečnostnej značky podľa ADR a ďalší popis napr. UN číslo
  h) uveďte či využívate paletizáciu, alebo iný spôsob transportného obalového súboru
  i) v prípade, že odosielate a plníte cisterny a cisternové kontajnery, uveďte aké ( objem, materiál, z ktorého je cisterna vyrobená, prípadne kód cisterny podľa ADR a konštrukčného typu FL,OX,AT,a pod. )


Copyright © 2011-2022 www.entergame.sk | Všetky práva vyhradené. MKonzult s.r.o.
Joomla theme by hostgator coupons