O Nás

Vytlačiť

Váž. zákazníci.

Vitajte na stránkach našej spoločnosti, na ktorých nájdete užitočné rady k prepravám ADR, ako aj patričné vybavenie vozidiel -skladov na tieto prepravy, manipuláciu a  ostatné s tým spojené činnosti . Naša  spoločnosť,  patrí k stabilným partnerom, ktorý postupne  rozvíja svoje činnosti aj v ďalších aktivitách tohoto odvetvia  .

Pripravujeme  stále  novinky pre  našich klientov, o ktorých ich pravidelne  informujeme  aj prostredníctvom našej stránky .Verím , že  nás  oslovíte  pri realizácii prepráv, skladovania, či inej činnosti týkajúcej sa dohody ADR a  stanete sa tak našim spokojnými zákazníkmi pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami podľa medzinárodnej dohody ADR. 

Z našej histórie: 

Firma vznikla v Júli roku 1991 a  stala sa od  svojho počiatku popredným českým špecialistom na vzdelávanie dopravných a špedičných firiem. V súčasnej dobe sa  okruh poskytovaných služieb z dôvodu zachovávania vysokej odbornosti zúžil na poradenstvo a školenia v oblasti prepráv nebezpečných vecí (ADR) a nebezpečných odpadov. Firma poskytuje akreditované školenia vodičov ADRškolenia osôb podieľajúcich sa na preprave ADR a školenia bezpečnostných poradcov, a to nielen v dopravných firmách, ale aj u odosielateľov a príjemcov zásielok nebezpečných vecí. Ďalej poskytuje poradenstvo o problematike cestnej prepravy nebezpečných vecí a zabezpečuje predaj výbavy ADR vrátane konzultácií. V  neposlednej rade firma Ing.  Jiří Miletín  M KONZULT je vydavateľom a predajcom odbornej publikácie ADR.

V roku 2002 bola založená firma M KONZULT s.r.o., ktorá je od r. 2003 jedným z najväčších českých poskytovateľov služby bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečných vecí.

V Júni 2003 bol Ing. Jiří Miletín menovaný za predsedu pracovnej skupiny bezpečnostných poradcov  Svazu spedice a logistiky ČR.

 

Našimi zákazníkmi sú firmy po celej Českej republike a to od firem, ktoré prijímajú nebezpečné veci, až po velké chemické firmy, alebo veľké dopravné/ logistické spoločnosti.

Našim cieľom je zjednotiť  zákazníkov a poskytnúť  im viac možností a pokrytia v spolupráci s Českou materskou firmou a  tak zabezpečiť komplexnosť  ponúkaných služieb v oblasti prepráv nebezpečných vecí .

 

V roku 2008 vznikla  na základe požiadaviek a narastajúceho záujmu so strany Slovenských zákazníkov  MKONZULT s.r.o., organizačná zložka pre Slovensko , ktorú vedie p. Ľuboš Suchý na základe  dlhoročných skúseností v ADR. Jeho dohoročné pôsobenie  v doprave  prináša zákazníkov reálny pohľad nielen z teoretického, ale hlavne praktického hľadiska.

M KONZULT  s.r.o. , oranizačná zložka  sa  v krátkom čase etablovala na Slovensko trhu a  ponúka svojim zákazníkom aj prostredníctvom tejto stránky možnosti výkonu externého poradenstva ADR , školenia  osôb iných ako vodičov , predaj ADR výbavy  a konzultácie .

 

Školenia  vodičov zabezpečujeme  prostredníctvom našej materskej spoločnosti v Českom pohraničí . Ide o časovo menej náročné školenie  počas víkendov , kedy vodiči nestratia výkony jázd počas týždňa.  

 

Od roku 2011 ponúkame našim zákazníkom aj možnosť  zabezpečenia služby externého bezpečnostného poradcu RID, prostredníctvom našej materskej spoločnosti  MKONZULT  s.r.o. Praha ,  podľa  poriadku  pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečných vecí.

 

Tým je naša spoločnosť schopná Vám zabezpečiť komplexné služby nielen v oblasti prepráv nebezpečných vecí v režimu ADR, ale aj v režime  RID. 

 

Viac info : 

 

www.mkonzult.sk  - pre Slovenských zákazníkov

www.mkonzult.cz  - pre Českých zákazníkov

Neváhajte nás osloviť  a o bezpečnú prepravu nebezpečných vecí máte postarané . 

Copyright © 2011-2024 www.entergame.sk | Všetky práva vyhradené. MKonzult s.r.o.
Joomla theme by hostgator coupons